Lopicic.info

Imenik i adresar pripadnika bratstva Lopičića

Završetkom II svetskog rata, godine 1945. i 1946, uslovljeni besprimernim rušenjem, uništavanjem, ubijanjem i pustošenjem, od strane fašističkih okupatora, krenuli su konvoji iseljenika iz Crne Gore, Like i Korduna i pojedinih delova Dalmacije, Bosne i Hercegovine ka bogatijim delovima naše zemlje u vojvođansku ravnicu, gde počinju da žive novi život.Tako dolazimo i do odgovora odakle Lopičići u Vojvodini, pre svega u Novom Sadu, Lovćencu, Kuli, Vrbasu, Odžaku, Čantaviru i dr. naseljima.
Primetno iznenađenje za redakcioni odbor predstavljalo je otkriće da se u dalekom Čileu nalazi grupacija od oko tridesetak Lopičića, sa članovima njihovih porodica. Na naš prvi poziv odmah su regovali i budući da su dugo odvojeni od zemlje, mlađi su se pak tamo rodili, pokazali interes sa čvršće povezivanje, jer i njih, uostalom kao i nas, interesuju što više saznanja o poreklu bratstva Lopičića. Jedan od njih, Boris Lopičić, sa kojim smo uspostavili stalnu vezu, obaveštava nas, da po njihovom saznanju i na severu Čilea, postoji još nekoliko porodica Lopičić. Slična su njegova saznanja o postojanju nekoliko porodica Lopičića i na jugu zemlje, o čemu će nas naknadno obavestiti. Zbog toga podaci koji se nalaze u imeniku a odnose se na Lopičiće u Čileu, nisu potpuni, nedostaju podaci o rođenju, i zanimanju i sl. Drugim rečima ne mogu se smatrati definitivnim, ostajući na osnovu toga u obavezi da komunikaciju sa njima ne prekidamo.
Imenik i adresar Lopičića u zemlji i inostranstvu rađen je, kako je to uobičajeno, po azbučnom redu, kao i imena članova porodica, sem u slučajevima gde je došlo do razdvajanja domaćinstava koja su prikazana iza najstarijeg nosioca domaćinstva radi boljeg prepoznavanja. Prema dostupnim podacima, za svakog od upisnika naznačena je godina rođenja, zanimanje i telefon, kao i mesto boravka. U prikazivanju mesta boravka, pošlo se od Gornjeg Ceklina odakle svi Lopičići vode svoje poreklo. zatim sela Orujšta, Meterizi i Drušići. U daljem prikazivanju navedeni su gradovi u Crnoj Gori, Srbiji i republikama bivše SFRJ, a zatim države u svetu gde se takođe nalaze naši rođaci. Odive su posebno evidentirane i prikazane kako u imeniku tako i u posebnoj tabeli koja nam pored ostalog daje ukupne podatke o broju bratstvenika i njihovoj kvalifikacionoj strukturi. Nažalost postoje i određene porodice i pojedinci, koji nisu odgovorili na sva naša pitanja, u čemu će imenik i adresar biti uskraćenii, pa molimo za razumevanje.
Organizacioni odbor je uspeo da obezbedi i odgovarajući broj sponzora, čijim je prilozima omogućeno štampanje imenika i adresara, koji će na osnovu jednoglasne odluke odbora, besplatno biti dostavljen svim bratstvenicima.

Moj lični email: ime@lopicic.info

Svi članovi porodice Lopičić imaju jedinstvenu mogućnost da dobiju e-mail u formi ime @lopicic.info.

Zainteresovani mogu poslati zahtev OVDE.

Napomena: Obavezno poslati 5 predloga imena (zbog mogućnosti duplikata).

Skup 2011.


Skup Lopičića u Beogradu 2011. godine.

Stablo

Rodoslov bratstva Lopičića od 1450-2012.