Lopicic.info

Imenik i adresar pripadnika bratstva Lopičića

Na početku ovog predgovora, naznačili smo neophodnost izrade novog imenika i adresara svih Lopičića u zemlji i inostratsvu. Ma koliko njegova izrada na prvi pogled izgledala jednostavno, tokom realizacije došlo se do sasvim drugačijeg zaključka. Posle brojnih istraživnja koja su najpre obavljena u zemlji, prešlo se na istraživanja širom sveta, kojom prilikom je došlo do otkrivanja i evidentiranja znatnog broja Lopičića u pojedinim državama Evrope, kao što su Nemačka, Francuska, Švajcarska, Austrija, da bi se zatim prešlo u neke od prekookeanskih zemalja, pre svega države Severne i Južne Amerike, pa sve do Južnoafričke Republike na krajnjem jugu afričkog kontinenta.
Dodoši – jedno od najvećih naselja i lovišta ribe  na Skadarskom jezeru

Moj lični email: ime@lopicic.info

Svi članovi porodice Lopičić imaju jedinstvenu mogućnost da dobiju e-mail u formi ime @lopicic.info.

Zainteresovani mogu poslati zahtev OVDE.

Napomena: Obavezno poslati 5 predloga imena (zbog mogućnosti duplikata).

Skup 2011.


Skup Lopičića u Beogradu 2011. godine.

Stablo

Rodoslov bratstva Lopičića od 1450-2012.